Disclaimer/voorwaarden

Bedankt voor het bezoek aan www.edelstijl.nl. Wij hopen dat de site je inspireert en duidelijk overbrengt dat wij ieder gewenst sieraad kunnen creëren. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Edelstijl geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij daarom altijd contact op te nemen met ons.

Gebruik website/schade
Edelstijl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

2. Algemene leveringsvoorwaarden
Wij hanteren de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden (AV CZ/98,februari 2010). Deze zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar en worden getoond tijdens het verkoopgesprek.
Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever zelf te geschieden.

Edelstijl behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer of onze leveringsvoorwaarden stuur je een e-mail naar info@edelstijl.nl onder vermelding van ‘Edelstijl disclaimer/voorwaarden’.

3. Copyright notice
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, sieraden, foto’s, logo’s, merken, geluidsfragmenten en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Edelstijl doch in alle gevallen onderhevig aan het persoonsrecht van Ronald Kuijer. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren en/of op te slaan in gegevensbestanden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Edelstijl. Neem bij twijfel altijd even contact op met info@edelstijl.nl.

© Edelstijl. All rights reserved.